Georgiev, Georgi, и Ivelina Balabanova. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4, no. 1 (Май 24, 2018): 85-94. отворен на Октомври 3, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/108.