Kasakliev, Nikolay. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4, no. 1 (Март 30, 2015): 57-65. отворен на Октомври 3, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/105.