Vatakov, Vasil, и Vera Gugova. OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4, no. 1 (Май 24, 2018): 25-32. отворен на Октомври 3, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/103.