Monova-Zheleva, M., и M. Tramonti. ИЗПОЛЗВАНИЯ НА ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 4, бр 2, May 2018, с-ци 106-25, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/99.