“СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 4, no. 2, May 2018, pp. 96-105, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/98.