Toshkov, A., Y. Zhelev, E. Nikolova, и M. Zaharieva. Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 4, бр 3, May 2018, с-ци 72-84, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/91.