“ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 5, no. 2, May 2018, pp. 17-24, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63.