“КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 5, no. 3, May 2018, pp. 14-20, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54.