Georgieva, P. КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 5, бр 3, May 2018, с-ци 14-20, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54.