Petrov, A., A. Petrov, и V. Valkanova. ИГРИВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 5, бр 4, May 2018, с-ци 44-52, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/51.