Miteva, M., A. Doycheva, и N. Stancheva. ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 5, бр 4, May 2018, с-ци 39-43, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/50.