Toskova, A., E. Doychev, и B. Toskov. ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 5, бр 4, May 2018, с-ци 35-38, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/49.