Doycheva, A., V. Ivanova, S. Stoyanov, и E. Doychev. ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 5, бр 4, May 2018, с-ци 18-22, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/45.