Letskovska, S., и K. Seymenliyski. ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 5, бр 4, May 2018, с-ци 12-17, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/44.