“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 5, no. 4, May 2018, pp. 7-11, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43.