Jecheva, V., и E. Nikolova. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 5, бр 4, May 2018, с-ци 7-11, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43.