Ivanov, I., V. Vanteva, и P. Georgieva. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 6, бр 1, May 2018, с-ци 69-98, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/40.