“ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 6, no. 1, May 2018, pp. 56-68, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39.