Hasanov, H., и P. Georgieva. ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ТЕХНИКИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 6, бр 1, May 2018, с-ци 20-55, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/38.