“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 6, no. 1, Mar. 2017, pp. 8-19, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37.