“СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 6, no. 1, May 2018, pp. 3-7, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34.