Petrova, P. СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 6, бр 1, May 2018, с-ци 3-7, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34.