“СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 1, no. 1, May 2018, pp. 48-57, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29.