Dolchinkov, R., и P. Georgieva. СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 1, бр 1, May 2018, с-ци 48-57, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29.