“ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 12, no. 1, Mar. 2024, pp. 37-44, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282.