“ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/281.