“WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/280.