“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 1, no. 1, May 2018, pp. 42-47, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28.