Jecheva, V., и E. Nikolova. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 1, бр 1, May 2018, с-ци 42-47, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28.