“РАЗРАБОТКА НА УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ НА МУЗИКА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/279.