“WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/278.