“ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 11, no. 1, Dec. 2022, pp. 64-72, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271.