Georgiev, G., и Б. Цветанов. ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 11, бр 1, Nov. 2022, с-ци 2-11, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/265.