“МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 11, no. 1, Nov. 2022, pp. 12-16, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264.