Dragneva, N. МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 11, бр 1, Nov. 2022, с-ци 12-16, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264.