“ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 10, no. 1, Dec. 2021, pp. 11-15, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261.