Seymenliyski, K. ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 10, бр 1, Dec. 2021, с-ци 11-15, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261.