Minchev, D. ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 10, бр 1, Dec. 2021, с-ци 54-59, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/258.