Minchev, D. „ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЕКРАНА В УЕБ БРАУЗЪРА ЧРЕЗ ASP .NET SIGNAL“R. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 10, бр 1, Dec. 2021, с-ци 34-53, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/257.