Minchev, D. ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОТГОВОР НА НАРАСТВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 10, бр 1, Sept. 2022, с-ци 16-28, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/254.