Mareva, D. РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 10, бр 1, Mar. 2021, с-ци 2-10, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/250.