Dragneva, N. МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 9, бр 1, Dec. 2020, с-ци 49-55, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/241.