Seymenliyski, K. ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 9, бр 1, Dec. 2020, с-ци 43-48, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/240.