“СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 7, no. 1, July 2018, pp. 125-31, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218.