Georgieva, P. СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 7, бр 1, July 2018, с-ци 125-31, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218.