Toskov, B., и A. Toskova. НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 7, бр 1, July 2018, с-ци 100-6, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/214.