Nikolova, E. СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 7, бр 1, July 2018, с-ци 93-99, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/213.