Mareva, D. ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМПУЛСНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 7, бр 1, July 2018, с-ци 72-78, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/209.