Ivanov, A., и P. Georgieva. КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 7, бр 1, July 2018, с-ци 46-52, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/206.