“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 2 (2016)”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 5, no. 2, May 2018, https://doi.org/10.6666/кнк.v5i2.19.